TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standart’ ına bağlı olarak “Toplam Kalite Yönetim anlayışını benimsemiş ve bunu şirketin tüm faaliyet süreçlerinde uygulayacak şekilde ana hedeflerini belirlemiştir.
 
  • Kalite anlayışında müşteri, çalışan ve tedarikçi memnuniyetini ortak paydaya taşımak
  • Tüm yasal mevzuat ve gereklilikleri uygulayarak yerine getirmek
  • Teknolojik yenilikleri ve Arge’yi tüm faaliyet süreçlerine ve ürünlere, zamanında ve hızlı bir şekilde uygulamak
  • İş Güvenliği ve buna bağlı olarak Personel eğitimlerini bir gereklilik olduğu için değil, çalışanların bir değer olduğu bilincini ilke edinerek sürekli ve kalıcı olarak gerçekleştirmek Şirketimizin Kalite Politikasıdır.