Periyodik Bakım, Kontrol ve Raporlama 
 

Vinç ve aksesuarlarının kullanım yanlışlığı nedeniyle çok sayıda kazalar yaşanmaktadır. Bu nedenle periyodik muayenelerinin yapılması güvenli çalışma koşullarının bir gereğidir.

Yücelen Vinç Makine uzman ekip, gerekli donanıma sahip bakım araçları ile gerçekleştirdiği vinç muayenelerinde, makine ve beraberinde teçhizatın kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirip gerçekleştirmediğini, yapılan testler de çalışma gerekliliklerini sağlayıp sağlamadığını kontrol eder, tespit edilen eksik ve uygunsuzlukları ve/veya tehlikeli durumları raporlar.

Vinçlerin güvenli ve ekonomik olarak çalışması için periyodik kontrollerinin ve bakımların yapılması gereklidir. Özellikle kanca ve halatlar günlük gözden geçirilerek normal olmayan bir durum gözlenmesi durumunda gerekli tedbirler alınmalıdır. Planlı ve koruma amaçlı yapılan bakım, halatlarda oluşabilecek tehlikeli durumların zamanında tespit edilmesini sağlamakta, güvenliği tehlikeye düşürecek ve büyük ekonomik kayıplara sebep olabilecek aksaklıkları önlemekte ve tesisin verimini arttırmaktadır.

Asgari 3 ayda bir yapılması gereken planlı periyodik bakımlar  sayesinde üretim esnasında zamansız duruşların önüne geçilir, verimli çalışma sağlanır. Vincin her noktası kontrol edilir. Kanca, halat, frenleme sistemi, pano düzeni, bağlantı ve birleştirme elemanları ve yağ kaçakları temizliğine kadar  gerekli bakımlar yapılır. Bakım sonunda yük testleri gerçekleştirilerek çalışır teslim edilir.